Od przeszło 25 lat, 16 listopada odpowiednio obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji regularnie ma kontakt naprawdę sporo osób i właśnie ten dzień ma to uświadamiać. Jest to tak zwane wnioskowanie do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, żeby szukali rozwiązania tego występującego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, żeby zmniejszyć nietolerancję poprzez edukację, ale też tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji oraz nakłonienie do braku poniżania osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Regularnie zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tejże inicjatywy. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Oznaki braku aceptacji bywają niewiarygodnie niebezpieczne dla osób dyskryminowanych, dlatego też obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma wspominać o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do awantur, a także pomóc w odnalezieniu głębszych przesłanek kiełkowania nietolerancji. Żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, przydatne są tego rodzaju czyny, które zdecydowanie okazują się pomocne w tym zakresie. Ma również szkolić, uczyć uznania różnego rodzaju kultur, rozumienia innych ludzi, ale również celem takich działań jest umiejętności słuchania.


Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak celebruje się go w naszym kraju?


Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili generalny manifest, w którym przedstawiają duże zrozumienie dla ofiar werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Pod wspólnym manifestem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski zasygnalizował, że solidarność tego dnia będzie manifestowana poprzez zawieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. W tęczowych barwach został oświetlony głównie most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz